64 млади семейства от Ботевград и околните села са подали документи за летен отдих в Приморско, който ще се финансира със средства на общината. Свободните места за смените през юли и август са 56. Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ще извърши класиране на кандидатите, което ще бъде обявено на 17 юни. Одобрените семейства ще бъдат известени за периода и условията на настаняване след тази дата.


Да припомни, че младите семейства, които ще имат възможност да почиват на море на разноски на общината, трябва да отговарят на следните условия: да имат деца до 10 години; родителите да са на възраст до 40 години; да имат постоянен адрес на територията на Община Ботевград.


Община Ботевград ще покрива разходите за нощувка, като разходите за транспорт, храна и лични нужди се за сметка на кандидатите.
При желание на родителите Община Ботевград ще заплаща хранодните на децата в ресторанта на хотела за времето на престоя.