От 16 юни до 15 юли всички работници и служители на ВиК са на половин работен ден, което означава, че ще получат и по половин заплата. Това е част от мерките, предприети от ръководството за намаляване разходите на дружеството.  „Всичко се прави в разумни граници, така че да не се попречи на работата и на възможността на дружеството да извършва своята основна функция – доставка на вода за населението и обществените абонати” – се казва в информацията, която управителят на ВиК Радослав Наков е внесъл в общинския съвет. В момента се извършва оценка на натовареността на работниците и се съвместяват длъжности , като например водомайстор и шофьор.
Управителят Радослав Наков твърди, че  е наложил и строг режим на разхода на горива и материали.
За първите пет месеца от 2014 г. ВиК са инкасирали вода на стойност 425 хиляди лева. Събраните приходи за този период за 430 хиляди лева, като разликата идва от плащането на стари задължения.
На всички абонати с повече от две неплатени сметки са връчени покани за доброволно плащане, съобщава още Р. Наков. Предприети са и други мерки за повишаване на събираемостта – служителите на „Контролно звено” непрекъснато  правят проверки и оказват помощ на инкасаторите. За инкасаторите са закупени таблети за директно въвеждане на информация и така ще се елиминира досегашната практика данните да се въвеждат в книжки.
В отдел „Инкасо” се инсталира нов програмен продукт, като целта е да отпаднат неудобствата за гражданите и опасността от дублиране на  плащането. В бъдеще ще има възможност  сметките за вода да се плащат по интернет и с карта.
„Във фирмата има създадена организация за монитране на водомери на отклоненията на абонати, които заплащат на база. В момента се работи във вилна зона Зелин, където  броят на потребителите без водомери е най-голям” – се казва в информацията на Радослав Наков. В Трудовец и вилната зона се правят проверки за изградени байпасни връзки на водопровода.
За първите четири месеца от началото на годината по водопровдната мрежа са отстранени 10 аварии в Ботевград и  22 аварии по мрежата в селата. За сравнение с първите четири месеца на м.г. авариите са били 57.
Към информацията си Р.Наков е приложил и справка за изразходваната електроенергия от пречиствателните станции.
Писмената информация от управителя на ВиК е внесена  в ОбС по повод въпроси, поставени от общински съветници.