Общината ще обяви за продажба имоти в Радотина и Новачене. За целта общинското ръководство ще предложи на ОбС да даде съгласието си за включването им в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през т.г. Два от имотите са намират в кв.41 на село Радотина. Те са урегулирани площи от 1025 кв.м и 680 кв.м. Третият имот се намира в местността „Чорбаджийска круша” в землището на село Новачене. Той представлява ливада – четвърта категория, и е с площ от 15 декара.
Ако проектът за решение бъде подкрепен, кметът ще организира извършването на произтичащите процедури по Закона за общинската собственост.