Има инвеститорски интерес към бившия учебен център на военното поделение. Намеренията са там да се изгради социален дом за възрастни хора. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на вчерашното заседание на ОбС, когато на дневен ред бе докладната, с която той поиска съветниците да одобрят изготвената от лицензиран оценител начална тръжна цена – 623 000 лева, като в нея е включена цената на земята – 157 450 лв, и да дадат съгласие за продажба на имота. Той е с площ 3 149 кв.м. В него се намира четириетажна сграда със застроена площ 839 кв.м. Сградата е построена през 1984 година. 


Имотът ще бъде предложен за продажба чрез търг с тайно наддаване. Сделката е облагаема.


Общинският съвет прие без възражения проекта на решение. 


Инвеститорски интерес е проявен и към още един имот – бившия пионерски дом. Той също ще бъде продаден на търг с тайно наддаване, реши местният парламент вчера. Имотът е с площ от 2 119 кв.м. В него има едноетажна сграда със застроена площ от 581 кв.м, построена през 1951 год., и постройка със застроена площ от 5 кв.м. Началната цена, при която ще започне наддаването за имота, е 303 000 лв.


За продажба ще бъдат предложени и два имота в ЖК “Васил Левски“. Те са незастроени, отредени за жилищни нужди. Единият е с площ 2 479 кв.м, а другият – 1 370 кв.м. Определените начални тръжни цени са съответно 198 000 лв. и 109 600 лв. без ДДС.