Община Ботевград кани всички граждани и заинтересовани лица
на публично представяне на идея за изготвяне на  проект „Реконструкция на градския парк в град Ботевград”, което ще се проведе на 7 октомври 2014 година от 11.00 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев” в Ботевград.
Заповядайте!