Започнаха строително-монтажните работи по реконструкцията и благоустрояването на градския парк в Ботевград, Етап 2 - централна площадна част. Ремонтът се извършва от дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „ОГОСТА 2017“, с адрес на регистрация в Мездра.


Общата стойност на подписания в края на месец декември 2018 г. договор с Община Ботевград е на стойност 539 630,70 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на строителството е не повече от 150 дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.


Община Ботевград обяви обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2- Централна площадна част“ още на 9 март 2018 г., но поради обжалване от страна на фирма, които не бе клсирана на първо място, процедурите се проточиха във времето и имаше опасност да се изпусне активния строителен сезон. По предложение на общинското ръководство Общински съвет – Ботевград, в началото на лятото на 2018 г., взе решение да пренасочи финансовите средства за ремонтни дейности в детските градини в селата.