Учителите и учениците от СОУ „Христо Ясенов” продължават своята международна дейност.
От 2013 година те участват в проект по Програма „Коменски”, финансиран от Европейския съюз – „Нашите разнообразни места в сплотена Европа”. Заедно със своите връстници от 9 европейски страни нашите ученици от начален етап и 5-7 клас и 19 техни преподаватели работят с желание за опознаване на Европейския съюз, за разясняване правата на децата, за запознаване с училищата от 10-те участващи страни. В рамките на проекта учители от всичките 10 училища посещават своите партньори.
През ноември т.г. учителите от СОУ „Хр. Ясенов” Цветелина Овчарова и Венцислав Вълов пътуваха до Основно училище „Шльонските въстаници” в град Струмен, воеводство Катовице, Южна Полша. Заедно с нас гостуваха още 11 колеги от Англия, Испания и Унгария. Посрещнаха ни много сърдечно. Училищният хор „Канцонета”, носител на национални и международни награди, ни поздрави с песни на полски и английски. В училищния салон ученици изнесоха литературно-музикална програма, посветена на 96-годишнината от възстановяване независимостта на полската държава – 11.11.1918 г.
Особено вълнуващо бе изпълнението на децата със специални образователни потребности. Малките изпълнители ни изнесоха и урок по полски танци: полонеза и мазурка. Ученици от 2 и 4 клас ни показаха техните обичаи за Великден и Коледа.
Особено впечатление ни направи чистотата, която поддържат в училището всички около 240 деца от 1 до 6 клас.
На следващия ден ни разведоха из околните градове Пшчина и Белско Бяла. Голямо впечатление ни направи бароковият замък, една от характерните забележителности на Пшчина.
Предстои през февруари 2015 г. ръководителите и координаторите на проекта от другите 9 страни да дойдат на посещение в Етрополе.


Tekст: Венцислав Вълов