На извънредно заседание днес ОбС подкрепи предложението на кмета Георги Георгиев да започне процедура по изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на урегулиран поземлен имот – градски парк, като в същия се отредят места за обществена тоалетна, преместваеми обекти, детски площадки, мемориал, водни площи и други съоръжения в съответствие с отреждането на имота. Местният парламент гласува още да бъде изготвен инвестиционен проект за строеж „Реконструкция и благоустрояване на градския парк”. „За” гласуваха 17 съветници,  против бе Христо Якимов, Филип Филипов се въздържа, а Иван Гавалюгов не участваха в гласуването.


В началото на обсъждането на докладната кметът Георги Георгиев обясни пред съветниците, че се налага тя да бъде гласувана спешно, тъй като главният архитект на общината ще излиза в отпуск по майчинство, но преди това трябва да одобри подробния устройствен план за парковото пространство.   


Иван Гавалюгов заяви, че няма възможност да изрази своето мнение по докладната, тъй като тя е от 24 страници, а е предоставена на съветниците час и половина преди самото заседание. Съветникът определи като „несериозен” аргумента на кмета за разглеждане на въпросната докладна на извънредно заседание. Той заяви, че това е „поредната гавра с Общинския съвет”. „Това че г-жа Арбова ще излиза по майчинство, е трябвало да Ви бъде известено още преди месец”, каза Гавалюгов. Той попита дали скоро в общината ще бъде назначен неин заместник. На въпроса му обаче бе отговорено, че назначаването на нов главен архитект не е по дневния ред на извънредната сесия.


„Ние не променяме нито местото на парка, нито неговата големина. В тези документи е отразено най-вече това, което се е коментирало на общественото обсъждане. Така че не е нещо, което не е ясно на съветниците”, отвърна Георги Георгиев.


Според Филип Филипов общината е трябвало да покани проектантите, за да изяснят с кои предложения, направени по време на общественото обсъждане на идейното предложение за реконструкция и благоустрояване на парка, са се съобразили.


Христо Якимов каза, че не е съгласен с кмета, че всички предложения са отразени в проекта.


Кметът бе категоричен, че повечето от предложенията са включени. Той посочи, че единствено мястото на водната площ в парка няма да бъде променено.