В малкия салон на читалище „Христо Ботев“ се състоя вторият кръг на викторината, посветена на празника на града - 29 ноември. Мотото, под което протече събитието, бе „Моят град - минало, настояще, бъдеще“.


Във викторината се включиха ОУ „Васил Левски“, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Ботевград и ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Всяко училище излъчи по един отбор, предварително избран чрез вътрешно състезание в самото училище. 


Всеки от четирите отбора бе съставен от пет участници, от пети до осми клас. Зададените въпроси бяха двадесет на брой, на всеки отбор по пет въпроса. Участникът, отговарящ на съответния въпрос, разполагаше с 3 минути, след което следваха допълнения от страна на опонентите от другите училища. Точките, които се даваха на отборите, бяха от една до шест. Учениците отговаряха на въпроси, свързани с историята на града, паметниците, развитието на спорта и образованието през годините.


Тричленно жури в състав Мая Върбанова - учител по история в ПГТМ "Христо Ботев" и председател на журито, Ивелина Татарова - учител по история в ТПГ "Стамен Панчев", и Надка Йошовска - главен уредник на Исторически музей - Ботевград, оценяваше участниците.


Най-много точки в надпреварата събра отборът на ОУ "Никола Й. Вапцаров".  


Като организатор на събитието Община Ботевград осигури наградите за участниците – грамоти, чаши с щампи на изгледи от града, албуми и шоколадови бонбони. 


След церемонията по награждаването кметът на Община Ботевград Георги Георгиев поздрави учителите и учениците, допринесли за провеждането на днешната надпревара. Той обяви, че ги награждава с тридневна екскурзия по техен избор. 


Събитието уважиха още секретарят на Община Ботевград Цеца Иванова, директори на учебни заведения, учители и ученици.  


Ива Николова