Финансирането на учебните заведения ще зависи от резултатите при проверката на НИО


Националния инспекторат по образованието /НИО/ стартира независима експертна оценка, която трябва да даде реална картина на качеството на образованието. Целта не е да се контролират или наказват директори и учители, а да се даде цялостна оценка на качеството на работата им. Освен основните и средни училища, на тази инспекция са подложени и детските градини.


Новият тип проверки бе заложен в новия закон за предучилищно и училищно образование, идеята в бъдеще финансирането на учебните заведения да зависи именно от получените резултати при инспекцията.


Първите проверки на училища от НИО започнаха тази есен в Софийска област. Учебните заведения в община Ботевград ще бъдат проверявани от 9 до 13 декември. Инспекциите ще се извършват от един вътрешен и двама външни инспектори. Проверката ще се извършва в продължение на седмица, като графикът за посещение е предварително договорен с всеки директор. Обект на проверките ще бъде не само документацията - училищни програми, планове и т.н., но и самият учебен процес. Инспекторите ще влизат директно в часовете. Планирани са също срещи на инспекторите с учители, ученици, непедагогически персонал.


В момента НИО има 12 вътрешни инспектори и е обучило около 220 външни.


Новият училищен закон постанови, че училищата и детските градини у нас подлежат на задължителна оценка на всеки пет години. От НИО се надяват да обхванат всичките около 2400 училища и 1800 детски градини до 2024 година. Т.е. най-рано през 2025 година би могло да се пристъпи и към финансиране според качеството на обучението - смятат експерти. Училищата, получили високи оценки, ще могат да получават допълнителни средства за увеличаване заплатите на учителите. Тези със слаби оценки ще трябва да използват парите за допълнителни дейности за подобряване на образователния процес.