Община Ботевград е внесла допълнителна докладна записка в местния парламент, в която иска съгласието му за отпускане на 84 600 лева от собствени приходи. Средствата са необходими за неотложни ремонтни дейности в трите основни училища в Ботевград.  


17 600 лева от общата сума са за ремонт на пода на физкултурния салон в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Ботевград . На пода няма хидроизолация, дюшемето е „запечатано” с балатум. Поради течове и влага, на много места подът е пропаднал. Това са констатирали строителни специалисти от общината.   


24 900 лева са за ремонт на две санитарни помещения и четири класни стаи в ОУ „Васил Левски” в Ботевград.  Те са били ремонтирани преди няколко години, но отново имат нужда от ремонт. 


Двете искания за отпускане на средства са внесени в общината от директорите на учебните заведения – Даниела Николова и Евгения Иванова. 


За ремонт на оградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров” /начален етап/ общината има готовност да осигури 42 100 лева. Въпросът бе поставен от директора на училището – Петя Кочкова,  по време на общественото обсъждането на бюджета за тази година. Искането за финансиране на ремонта е внесено от председателя на Обществения съвет към ОУ „Н. Й. Вапцаров”. 


Необходимите суми са определени на база изготвени количествено-стойностни сметки. 


Очаква се директорите на учебните заведения да присъстват на предстоящото заседание на ОбС, за да защитят своите искания за финансово подпомагане от страна на общината.