Близо година продължи съдебното дело, образувано по жалбата на местните бизнесмени Пламен Петков и Петко Митев. Те оспорваха заповедта на кмета, с която той нареждаше по искане на съветниците от “Коалиция за България” да се изготви информация за всички продажби на общински имоти през миналия мандат. Петков и Митев оспорваха с мотива, че ще бъдат разкрити техни лични данни.
Административният съд с определение от 26 май т.г. отхвърли жалбите им като недопустими. Исканата от общинските съветници информация за продажбите на общински имоти по инкакъв начин не засяга правната сфера на двамата оспорващи, нито са застрашени техните субективни права или законни интереси – постанови съдът. В мотивите си съдът е посочил също, че всеки гражданин има право на достъп до обществена информация. В този случай обаче става дума и за искане на общински съветници, които по силата на ЗМСМА, имат право на достъп до всякаква инфирмация като ъдржавните, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие като  предоставят документи и сведения, освен когато представляват класифицирана информация.
Адиминистративният съд на София област е осъдил Пламен Петков и Петко Митев да заплатят направените разноски по делото.
Петков и Митев купиха имоти от общината през миналия мандат. Митев купи ресторант “Нептун” и хотел “Балкан”, а Петков терен, върху който построи фабрика.
Искането на общинските съветници бе общината да предостави информация колко имоти е продала през мандат 2003-2007г, кои са купувачите и на каква стойност са сключени сделките.