ОБЯВА ЗА РАБОТА
„Кранист”
РУДОДОБИВЕН КОМПЛЕКС, гр. ЕТРОПОЛЕ


Изисквания към кандидатите:
• Средно/средно специално образование ;
• Свидетелство за правоспособност за упражняване на професия: „Машинист на мостови и козлови кран с товароподемност над 40 тона – I- ва степен“;
• Умение за работа в екип;
• Дисциплинираност и отговорност.


Необходими документи:
 Копие от диплома за завършено образование;
 Копие от свидетелство за правоспособност за упражняване на професия: „Машинист на мостови и козлови кран с товароподемност над 40 тона – I- ва степен“;
 Мотивационно писмо;
 Автобиография на български с актуална снимка;
 Препоръки от предишни работодатели, ако има такива


Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес:
с.Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците – мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси”
или на е-mail:  jobs@ ellatzite-med.com
до 31.12.2014 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, входящ тестов и практически изпит.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор