Европейската комисия е приела жалбата на „Травъл Медиа Груп” ЕООД във връзка със закононарушения,  нарушаване правилата за работа с европейски фондове  и за измама със средствата на европейските данъкоплатци от страна на Община Ботевград. Жалбата е заведена под референтен номер CHAP(2014)04006.
Случаят влезе в дневния ред на последната сесия на Общинския съвет, довела до скандали с  прогонен екип на ТВ СКАТ, отнемане правото на отговор от страна на фирмата жалбоподател, отстраняване на съветника Иван Гавалюгов и демонстративно излизане от залата на всички общински съветници от опозицията.
Службите на Европейската комисия ще разгледат жалбата на „Травъл Медиа Груп” ЕООД  в рамките на приложимото право на Европейския съюз. По-късно фирмата ще бъде информирана за установените факти и за хода на евентуално откритата процедура за нарушение.


Според запознати една наказателна процедура от Брюксел може да доведе до замразяване на всички европейски проекти на Община Ботевград.


Днес на среща в Министерството на регионалното развитие на кмета Георги Георгиев е споменато в пряк текст, че ако не се разплати окончателно с „Травъл Медиа Груп” ЕООД, няма да бъде финализиран целия туристически проект на общината и няма да бъде платена последната вноска на бенефициента.


Също по сигнал на фирма „Травъл Медиа Груп” се очаква да бъде наложена допълнителна финансова корекция от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.


Припомняме че Община Ботевград вече претърпя такава финансова корекция във връзка с нередности по изграждането на Историческия музей от страна на фирмата „Европа 7” на убития преди няколко месеца бизнесмен Семко Семков, който бе сред приближените  общинския кмет.