Започна извънредното заседание на ОбС за обсъждане на Бюджет 2015 на Община Ботевград. То се провежда при пълен кворум. В залата присъстват предимно служители на общинската администрация и общинските структури.
Обсъждането започна с встъпителни думи на кмета Георги Георгиев. Както на общественото обсъждане, така и сега на сесията на ОбС, той определи бюджета като „отговорен, съдържателен и оптимистичен”. По негови думи Бюджет 2015 ще осигури устойчиво развитие на общината и ще реши редица социални и битови проблеми на нейното население.
Георги Георгиев припомни, че рамката на бюджета за тази година възлиза на 19 500 000 лева, от които 12 000 000 лева е размерът на държавната субсидия, а останалите средства ще бъдат осигурени от собствени приходи. За реализиране на капиталовата програма на общината са предвидени 15 500 500 лева.
„Този  бюджет ще зарадва много хора, но ще породи и злоба, и завист”, заяви още градоначалникът.
Първото предложение за промяна в бюджета постъпи от Йордан Йорданов. Той предложи да се предвидят 250 000 лева за издръжка на баскетболния клуб „Балкан”, но не посочи откъде да бъдат осигурени тези средства. На помощ се притече кметът, който разясни, че може би Йорданов е имал предвид парите да се вземат от резерва на общината.
Последваха изказвания на Цеца Христова, Иван Гавалюгов и Филип Филипов.
Цеца Христова бе категорична, че няма да гласува бюджета и се аргументира за решението си. Иван Гавалюгов нарече бюджета „аматьорски скалъпен бюджет”. Становището му по темата буквално взриви кметът. Заради непрестанните прекъсвания на Георги Георгиев, съветникът не можа да изложи аргументите си. Двамата влязоха в словесен двубой, което наложи председателят на ОбС Йорданка Лалчева да прекъсне заседанието за десет минути.