Учебните спортно-тренировъчни комплекси „Васил Левски” и „Балкан” вече няма да бъдат финансирани от резерва на училищата и детските заведения в Община Ботевград.
Кметът Георги Георгиев се съгласи с предложението на д-р Горгачева да отпадне точка 28 от проекта за решение, която гласи „ОбС упълномощава кмета на общината да се разпорежда с утвърдения резерв за 2015 година във функция „Образование”, който възлиза на 174 161 лв./3%/ от средствата за финансиране на делегирани от държавата дейности по образование. Същите да се използват за издръжка на учебните спортно-тренировъчни комплекси „Васил Левски” и „Балкан.”. По предложение на градоначалника в бюджета бяха заложени 64 000 лева за издръжката на двата спортни обекта.


Съветничката Цеца Христова предложи в бюджета да бъде заложена сума от 10 000 лева за ремонт на тротоара на улица „Шипка”, покрай детска градина „Слънце”. Тя постави проблема за лошото състояние на църквата в Скравена. Христова поиска да се вземат мерки за изкърпване на дупките след болницата. Тя попита още защо и в този бюджет не са предвидени средства за обезщетение на петимата собственици на паркинга зад читалището, като предварително подчерта, че не търси лична облага с повдигането на този въпрос.


Филип Филипов предложи точка 29 от проекта за решение да отпадне или да се измени в онази част, където се казва, че ОбС упълномощава кмета на общината да разходва средства от такса за смет за  ремонт на улиците, по които се движат сметосъбиращите автомобили. Той се аргументира, че това е противозаконно и е констатирано като нарушение при проверката на Сметната палата в общината. Съветникът даде предложение сумата от 100 000 лева за ремонт на детските площадки да стане 200 000 лева. Третото предложение на съветника се отнасяше за ремонт на водопровода по улиците, където най-често се случват аварии, като за целта бъдат заделени 200 000 лева. Филип Филипов предложи още сумата за обезпечаване на инцидентно възникнали нужди на граждани да бъде увеличена от 10 000 на 40 000 лева.


Иван Гавалюгов предложи целият бюджет на бъде върнат за преработка, тъй като е нереалистичен в частта си собствени приходи. „В предходните бюджети ние залагахме някакви милиони от продажби на нефинансови активи, които не бяха реализирани. Специално за миналата година отчетохме 3% изпълнение, което попречи да бъдат реализирани редица капиталави разходи, заложени в програмата. Тази година ще се получи абсолютно същото, аргументира се съветникът. – Считам, че ние не можем реално да продадем общински нефинансови активи за 2 690 000 лева, както е предвидено, и не е проблемът, че няма да продадем за толкова, а няма да продадем вероятно и десет на сто”, допълни той.
Иван Гавалюгов изрази мнение, че сумата от 480 000 лева за направата на паркинг от 5000 кв.м зад „Арена Ботевград” е трикратно завишена. Съветникът направи сравнение с паркинга при зала „Балкан”, за който са похарчени по 30 лв./кв.м. В заключение съветникът каза: „Считам, че е неморално да поемаме нов общински дълг от три милиона лева няколко месеца преди да изтече мандата на този Общински съвет. ”.


Цветан Цолов повтори думите си от общественото обсъждане. Той заяви, че бюджетът е с умишлено надута приходна част и поради тази причина ще гласува „против”. „Това ще бъде първия бюджет, който аз няма да подкрепя. Не съм против летния отдих на хората и децата, но съм против начина, по който се определя кой да замине. Не съм против парите за пенсионерите, но съм съгласен да се дават, когато ще има избори. Не съм против да се дават пари за духовите оркестри, но съм против това, че общината е изпълнила само едно решение на ОбС за закупуване на духови инструменти. Не съм против да се похарчат пари за реконструкция на парка, но те да не бъдат от собствени приходи на общината. От април месец ще стартира новият програмен период, смятам че има време администрацията да се стегне да направи един проект, по който да се осигурят европейски средства за тази цел. Смятам, че сумата от 1 246 000 лева за реконструкция на парка е доста завишена. Този парк ще се превърне в поредния площад с плочки, с павенца, с фонтанчета с кална вода в тях. Не съм против да се правят канализации в селата, но в града водопреносната мрежа е в отчайващо състояние. Не съм против да се направят пречиствателни станции в селата, но и те няма да работят, както съществуващите”, обоснова се Цветан Цолов.


Христо Якимов определи бюджета като „верен сбор от неверни данни”, думи които кметът използва всеки път, когато се обсъждат отчетите на общинските фирми. Според съветника таблицата за капиталови разходи е най-съществена част в проекта за бюджет. Той посочи, че от нея не става ясно какво влиза в точките „благоустрояване”. Христо Якимов изрази съмнение, че таблицата за капиталовите разходи е преписана от миналата година, тъй като над нея стои надпис „2014 год.”. „Четейки всичките тези графи в таблица и сравнявайки я с предишната таблица, не излизат сумите”, заяви той. Съветникът обърна внимание, че тази година общината няма да поеме 50 на сто от таксите за детски градини на децата, а ще поеме 40 на сто, което не може да бъде подложено на гласуване преди да се измени Наредбата за местни данъци и такси. По повод предвидените средства за ремонт на църквата в Новачене, Якимов поиска да бъде изяснено дали храмовете на територията на общината трябва да бъдат включени в програмата за капиталови разходи, но това не се случи. 


Веселка Златева предложи в бюджета да бъде предвидена сума от 100 000 лева за ремонт и апаратура на МБАЛ – Ботевград и за повишаване квалификацията на местни медицинските кадри. Второто предложение на съветничката бе да се заделят средства за ремонт на пътя Врачеш – Врачешки манастир. Д-р Златева предложи за тази цел да бъде пренасочена сумата от 60 000 лева, предвидена за ремонт на пътя от Новачене до вилната зона на селото. „Във вилната зона няма постоянно живеещи хора”, обоснова се тя.


Единствено предложението на д-р Златева – да се предвидят 100 000 лева за ремонт и апаратура в местната болница, получи подкрепата на мнозинството, и то защото кметът ги призова да гласуват „за”. Недоумение събуди това, че двама съветници от Врачеш – Методи Методиев и Даниела Дойчева, не подкрепиха второто предложение на Веселка Златева. Методиев гласува „против”, а Дойчева се въздържа.