Малкият салон на читалище „Христо Ботев” и зала „Орханиец” на Исторически музей – Ботевград са местата, където се провеждат най-много културни събития. Всеки гражданин има достъп до тях, с изключение на хората с двигателни проблеми. За тях е невъзможно да се потопят в атмосферата на културния живот в града. Причината е очевидна - липсва достъпна среда, която да улесни придвижването им. От години обаче нищо не се прави за решаването на този съществен проблем.


В музея има вътрешен асансьор, предназначен специално за хора с двигателни проблеми. Чрез съоръжението те могат да се придвижват от първия до втория етаж, където се намира зала „Орханиец”. Преди това обаче трябва да стигнат до първия етаж, но на практика това няма как да стане, тъй като достъпната среда за хора за увреждания съществува само в плана за преустройство на старата съдебна палата в музей. А кога ще бъде реализирана тази част от проекта, поне на този етап няма изгледи това да се случи. 


Междувременно хората с двигателни проблеми изпитват желание да се насладят отблизо на културните събития в града. Само преди броени дни – на 30 март, в малкия салон на читалището се състоя представянето на поетичния сборник „Ботевград с лице и дух”. Към мястото за провеждане на проявата се бе упътил млад мъж в инвалидна количка. Четирима негови приятели се опитаха да му помогнат да преодолее стълбите, водещи към малкия салон на читалището, но задачата се оказа трудна за изпълнение. Сам мъжът поиска от приятелите си да се откажат, преценявайки, че изнасянето му, нагоре по стълбите, ще се окаже още по-трудно, дори невъзможно.


Това е поредният случай, който показва, че в Ботевград, за разлика от други населени места в страната, грижата за хората с двигателни проблеми не е сред приоритетите на местната власт. Иначе отдавна щеше да бъде изградена достъпна среда, която им позволява да участват пълноценно в културния и обществен живот на своя роден град.