В Общинската администрация е постъпило писмо от председателя на Общинска организация на инвалидите - Любен Лаков, с искане за отпускане на 2 000 лева. "Средствата са необходими за подпомагане дейността на организацията, за покриване на текущи разходи, за организиране на културни мероприятия, посещения на исторически местности и природни забележителности, за обмяна на опит с други организации на хора с увреждания", мотивира се той.  


Общинската организация на Ботевград наброява 1 173 членове. По думи на Любен Лаков тя е една от най-многочислените сдружения на хората с увреждания на територията на Република България.


Докладна записка за отпускане на средствата е включена в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което е насрочено за 24 юни.