В Общински съвет Ботевград е внесена докладна записка с искане да бъдат отпуснати финансови средства за ремонтни дейности в НЧ „19 февруари 1906“ - с. Скравена. Във връзка с одобрено проектно предложение „Пътеки към наследството“ към Национален фонд „Култура" и по молба на Иван Николов - председател на читалището, ръководството на Община Ботевград предлага отпускането на средства за ремонт на помещение – младежки клуб. Предвижда се цялостна подмяна на дограмата, на ел. инсталацията, изграждане на отоплителни съоръжения, изкърпване и боядисване на стените. Стълбищите пред сградата на читалището също ще бъде ремонтирано. Предвидена е и рампа за хора с увреждания, съгласно изискванията за достъпна среда.


Необходимите средства за извършването на тези ремонтни дейности са в размер до 14 000 лв. На редовното заседание в четвъртък общинското ръководство ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на сумата.  


Да припомним, че през 2017 год. бе ремонтиран покривът на читалище "19 февруари". Средствата в размер на 36 502 лв. също бяха заделени от бюджета на Общината.


Ремонтните дейности в читалищната сграда продължиха и през 2018 год. Тогава бе подменена отоплителната инсталация, ремонтираха санитарните помещения, монтираха осветителни тела в салона на читалището, извършен бе ремонт във фоайето на партера и първия етаж, както и на читалнята в библиотеката.