„В и К Бебреш” ЕООД уведомява своите абонати, че във връзка с  писмо с изх. № 11/16.04.20115г. на „Агроинженеринг- 90” ЕООД и извършване на монтаж на допълнителна решетка към отклонение МВЕЦ „Бебреш” от напорен водопровод язовир „Бебреш” ще бъде намалено или спряно водоподаването във вилна зона Трудовец, вилна зона Зелин, вилна зона Скравена и с.Скравена на 20 и 21.04.2015г.