ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Е С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА'2015“


   
За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда проведе конкурс за проекти на тема „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“.
Тази година подадените заявления за участие в конкурса са 1012, а одобрените проектни предложения  - 234.  Сред одобрените за финансиране е и проект „Централна градина в с. Брусен, парцел І, кв. 27 по плана на с. Брусен, Община Етрополе“.
Стойността на проекта е 9966 лв., а основната му цел е да бъде подобрен облика на централната селищна зона, като се осигури подходяща среда за социални контакти с подчертано естетическо въздействие върху местните жители и гостите на селото, както и да бъдат приобщени жителите към идеята за опазване на околната среда и формиране на положително трайно отношение към нея.
Чрез реализацията на проекта се предвижда:
- Цялостно почистване на терена от отпадъци и паразитна растителност и засипване на терена с почва и подравняване, където е необходимо;
- Демонтиране на старо парково оборудване, изграждане на нова паркова настилка и монтиране на нови пейки;
- Затревяване и залесяване на почистените площи, реконструкция на съществуващите зелени площи, оформяне на цветни лехи и градинки в прилежащото пространство;
- Поставяне на съдове за смет, цветарници, кошчета и контейнери


Източник: Община Етрополе