Проектът на общината “Ботевград  - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически и спортно-развлекателен туризъм” премина успешно последния етап на оценяване и ще получи финансиране в размер на 3 394 992 лева по ОП “Регионално развитие”. Общината ще осигури допълнителен собствен принос от 73 331 лева.
Срокът за сключване на договорите с определените кандидати за безвъзмездна финансова помощ е 21 юли 2012 год., съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за реализация на проекта е 18 месеца. 
В разработката на община Ботевград са включени следните дейности за изпълнение: възстановяване, консервация, опазване и реставрация на Часовниковата кула в Ботевград и паметника-костница в Скравена; реставрация и консервация на паметник-пантеон в Гурково; консервация на надписа на Севаст Огнян в крепостта “Боженишки урвич” и обезопасяване на района около крепостта, подобряване на условията за достъп; възстановяване, ремонт и реконструкция на пещерен клуб “Бисерка” – Липница; преустройство на бившата съдебна палата в музей; ремонт и рехабилитация на асфалтов път Боженица – Урвишка поляна, пешеходна пътека и съоръжения от Урвишка поляна до крепостта, както и на алеите от местността Зелин до Ботевград, от Врачеш до Ботевград и от Трудовец до Ботевград; въвеждане на географска информационна система за културно-исторически атракции на територията на общината.