Трима кандидати участват в обществената поръчка на Община Ботевград за осигуряване летния отдих на 120 млади семейства с деца, жители на общината. Това са „Травел Холидейс” ООД, Мирослав Диков Шурелов и „Камура Холидейз” ЕООД. Документите им са постъпили в определения срок – до 17 часа на 7-ми май. Ценовите оферти бяха отворени по реда на постъпването им днес в зала 15 на общинската администрация в присъствието на местни медии.


„Травел Холидейс” ООД предлага сумата от 71 760 лева с ДДС. Офертата на Мирослав Шурелов е 39 480 лева с ДДС. Той е собственик на хотел „Шурелови” – гр. Приморско, където се проведе и миналогодишният летен отдих на млади семейства и ученици от община Ботевград. „Камура Холидейз” ЕООД предлага да изпълни услугата за 48 720 лева без ДДС.


С отваряне на ценовите оферти приключи публичната част на заседанието. Медиите напуснаха залата, а Комисията продължи работата си по съдържанието на офертите.    


Почивката се финансира със средства на общината, отпуснати по решение на Общинския съвет. Прогнозната стойност е 60 хиляди лева. Отдихът на младите семейства ще бъде организиран от 22 юни до 30 август 2015г, като почиващите ще бъдат разделени на 10 групи /10 смени/ по 7 нощувки.


От общината са посочили като място за отдиха – Южното Черноморие. Критерият за определяне на победител в обществената поръчка е предложена най-ниска цена.