В определения срок – до 12 май 2015 год., в общинската администрация са постъпили четири оферти по обществената поръчка за изграждане на видеонаблюдение на територията на Ботевград и център за видеонаблюдение в Районно управление – Ботевград, документите на кандидатите бяха отворени днес в зала 15 на общинската администрация по реда на постъпването им.  Първата отворена оферта - на „Сектрон” ООД, включва сумата от 63 527.86 лв. с ДДС.  Следва „Стронг –ЕС” ЕООД с ценово предложение от 71 880 лева с ДДС. „МСИ – България” ООД предлага сумата от 49 972, 80 лв. с ДДС. Четвъртият допуснат  участник - Консорциум „Ботевград Секюрити” ДЗЗД, предлага да изпълни обществената поръчка за 58 530,30лв. с ДДС.


По време на отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на фирмите, които кандидатстват за изпълнение на обществената поръчка.


С отваряне на предложенията приключи публичната част на заседанието. Комисията продължи работата при закрити врати с детайлно разглеждане на представените документи и съдържанието на офертите.


Да припомним, че в бюджета на общината за тази година са заложени до 100 000 лева за изграждане видеонаблюдение на територията на Ботевград и център за видеонаблюдение в полицейското управление на града.