Регионалният инспекторат по образование - София област обяви конкурси за шест длъжности: старши експерт по физическо възпитание и спорт; старши експерт по професионално образование;  старши експерт по математика; старши експерт по природни науки и екология; старши експерт за квалификация на педагогически кадри; главен счетоводител. Конкурсите ще преминат в два етапа – тест и интервю. 


Подробна информация за конкурсите и изискванията към кандидатите са публикувани на страницата на РИО – София област.