Предстои Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) да наложи санкция на Емил Димитров
 
Бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров е третият народен представител, осъден за конфликт на интереси. С окончателно решение, публикувано днес, Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че Димитров е участвал в гласуването на изменения в два закона в интерес на семейния си бизнес. 
Преди него за конфликт на интереси бяха санкционирани бившите депутати от ГЕРБ Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев. Как ще бъде наказан Димитров предстои да определи Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). Тя има 30 дни, за да издаде наказателното постановление.
В решението си ВАС признава за установено, че Емил Димитров е участвал в подготовката, обсъждането и приемането на промени в Закона за здравето и в Закона за тютюна и тютюневите изделия. И нямаше да има проблем, ако пет дружества, чието управление или капитал участват съпругата, братът и родителите на Емил Димитров.
"С двата закона се засягат интереси в областта на цигарения бизнес. Безспорно отлагането на пълната забрана за тютюнопушенето на закрити места с две години (приетото изменение на разпоредбата на чл.56 от Закона за здравето) е в интерес на производителите и търговците на цигари и цигарени изделия, каквито са дружествата, в които участват свързани с Димитров лица. Забраната за продажба на заготовки за цигари с филтър (създаването на нова ал.4 на чл.30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия) също е в интерес на производителите и търговците на цигари и цигарени изделия", пишат върховните съдии.
Те обясняват в решението си, че частният интерес на Димитров в случая се изразява във възможността дружествата, в които участват роднините му, да получат по-високи доходи, в сравнение с тези, които биха получили при действието на пълната забрана за тютюнопушенето и при липсата на забрана за продажба на цигарени заготовки с филтър. "Без значение в случая е обстоятелството дали действително дружествата са реализирали по-високи доходи в периода, в който е действала частичната забрана за тютюнопушенето, в сравнение със периода, в който действа пълната забрана, респ. в периода, в който е действала забрана за продажба да цигарени заготовки с филтър, в сравнение с периода, в който не е действала такава забрана", пише ВАС.
Върховните съдии подробно анализират дали са изпълнени всички факти от сложния състав на конфликта на интереси. И обръщат специално внимание на една от предпоставките, за да възникне конфликт на интереси – наличието на частен интерес. "Законодателят е възприел частния интерес като мотив, движеща сила, цел на действията и бездействията на овластеното лице. В случая не се изисква облагата да е постигната или да е реализирана. Конфликтът на интереси е преди всичко деяние, което е в отклонение и противоречие на публичния интерес. Той предполага наличието на частен интерес на задълженото лице, без да е задължително този частен интерес да е реализиран. Постигането на резултат не е необходимо. В този смисъл конфликтът на интереси като административно нарушение има формален характер. Достатъчно е частният интерес да съществува като възможност. При тази ситуация той би могъл да повлияе на упражняването на правомощията на съответното лице", обяснява ВАС в решението си.
Източник: Правен свят