Разрешение от министъра на земеделието за обстойно изследване на язовир «Пача бара», в който бяха намерени пирани, ще поискат от териториалното звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Габрово.

Обсъжда се възможността за оглеждане на водоема със специални уреди, за хвърляне на мрежи и частично изпускане на водоема. Проверката, която бе направена вчера с помощта на примамки остана без резултат. Според началника на местната агенция по рибарство Пламен Христов това не означава, че няма още пирани и за това е наложително обстойно изследване.

Доказано е, че намерените два екземпляра са мъжки и са от вида червена пираня, който не е толкова опасен. «Възможно е хищните риби да са пуснати от някой, който ги е взел за отглеждане в аквариум като малки рибки и впоследствие да не е имал място, да се изплашил или пък да се е преместил. Лансира се и версията, че в язовира нарочно са пуснати пирани с цел масова психоза», каза пред Дарик Христов.

По думи му въпреки хипотезите е почти невъзможно доказването на причината за появата на пираните в „Пача бара”. «Тези риби се внасят в страната от две – три фирми, но не се води регистър на купувачите. Няма никакъв контрол при продажбите», коментира Пламен Христов. Цената на една пираня варира от 200 лв. до 3 000 лв.