Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” е наложил осем корекции по различни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Ботевград. Това съобщи общинският съветник Филип Филипов на пресконференцията, която вчера той и колегите му от Общинския съвет д-р Марияна Горгачева, адв. Христо Якимов, и Иван Гавалюгов дадоха за местните медии. В подкрепа на твърдението си Филипов прочете писмо от Анжелина Тотева – началник на политическия кабинет на министър председателя Бойко Борисов, което е изпратено в отговор на официално запитване, оправено от адв. Мария Колева. В писмото се посочва, че „финансовите корекции са за констатирани нарушения при провеждането на обществените поръчки.


„Бихме искали да Ви уверим, че в рамките на своите компетенции всички органи на изпълнителната власт за законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата от държавния бюджет или от фондовете на ЕС. При получен сигнал за нередности се извършват задълбочени проверки и за констатирани нарушения се предприемат действия за санкциониране в рамките на законовите правомощия на съответните органи”, пише още в писмото.


Филипов коментира, че информацията, предоставена от Анжелина Тотева, показва, че обществените поръчки в Ботевград се провеждат в интерес на определени фирми, което, от своя страна, нанася сериозни финансови щети на общината.


В допълнение Иван Гавалюгов заяви, че от ефира на националните телевизии и местни предавания кметът Георгиев говори неистини и се опитва да заблуди жителите на общината, че няма закононарушения и допуснати нередности в дейността на управляваната от него общинска администрация. В тази връзка общинският съветник обяви, че има образувано досъдебно производство по сигнал, подаден от 12 общински съветници, за злоупотреби с европейски средства при изграждане на регионалното депо за твърди битови отпадъци. Иван Гавалюгов уточни, че става дума за извозването на земни маси, за което са похарчени неправомерно над 1 300 000 лева.


„Самият факт, че Прокуратурата разследва предоставената от нас информация”, означава, че сигналът има основание. Предстои внасянето на обвинителен акт в съответния съд”, допълни съветникът. 


Иван Гавалюгов съобщи още, че има образувано още едно досъдебно производство, но на този етап, поради съображения, свързани с опазване на служебна тайна, от Окръжна прокуратура са отказали да предоставят информация по случая.