В бюджета на общината за тази година бяха заложени 100 000 лева за ремонт на покрива на общинската сграда, където джипита и лекари-специалисти ползват кабинети под наем. С решение на общинския съвет от миналия четвъртък, подкрепено с гласовете на управляващото мнозинство, сумата беше намалена на 40 000 лева. 34 153,33 лева от разликата ще бъдат разходвани за ремонтни дейности на църквите в Новачене, Рашково и Радотина. Средствата ще бъдат заделени от целева субсидия за капиталови разходи.
По време на обсъждане на докладната за вътрешно компенсаторните промени в бюджета, съветници изразиха несъгласи с предложението за намаляване на средствата, определени за спешен ремонт на покрива на поликлиниката.  „Сградата е в ужасно състояние. Покривът тече и е крайно наложителна той да бъде ремонтиран”, подчерта общинският съветник Филип Филипов. Той предложи сумата да остане в размер на 100 000 лева, но предложението му не бе прието.
Дискусия имаше и по темата за асфалтирането на улиците. Повод за това стана предложението на общината  263 002,80 лева от средствата, предвидени за реконструкция на парка в Ботевград, които са в размер на 1 398 000 лева,  да бъдат пренасочени за асфалтиране на улици в Ботевград и селата.
 „Да се закърпват дупките по улиците, но да не се пристъпва към изцяло асфалтиране, докато не се подмени водопровода в града”, предложи Филипов. Цеца Христова изрази мнение, че е безсмислено да се хвърлят стотици хиляди лева за асфалтиране на улици, след като те ще бъдат разкопани след време за подновяване на водопровода. „Освен това се асфалтира некачеството. Много скоро след полагане на новия асфалт се образуват огромни дупки по него”, заяви съветничката.  Цеца Христова посочи като пример главната улица във Врачеш.
Всъщност,  263 000 лева ще струва асфалтирането на улици в Ботевград и селата, което общината е възложила на фирма „Микра”.
Кметът Георгиев, който присъства на заседанието на ОбС, нищо че е в отпуск, заяви в отговор, че улици ще се асфалтират и ако се наложи, асфалтът ще се режи, за да се правят водопроводи. „Що се отнася до качеството на асфалта, ми положен е асфалт  по „Цар Освободител – от болницата до кръстовището при бившия ДАП, такъв, какъвто предлага асфалтовата база в Скравена и асфалтовата база в София. Такъв асфалт се предлага в момента в Република България. Дали е по-едър, дали е по-ситен, дали ще се изкърти, дали има гаранционен срок… Ако се изкърти, така както каза г-н Филипов, в гаранционния срок, фирмата, която го е положила, ще го поправи”, обясни градоначалникът. По негови думи гаранционният срок на новоположената асфалтова настилка би трябвало да е „най-малко една година”.