От края на миналата седмица е в ход основен ремонт на трискатния покрив на блок 2 на МБАЛ – Ботевград. Той се извършва от "Хидроинжект" ЕООД. Офертата на софийската фирма бе класирана на първо място в Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград” към обявената от Община Ботевград в началото на лятото обява с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции“. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности от строителната фирма е 60 календарни дни, като той ще зависи и от климатичните условия. Общата стойност на ремонта е 31 731,31 лева без ДДС.