От средствата за масова информация читателите ни вече знаят, че с указ на президента за 25 октомври са насрочени изборите за общински съветници и за кметове. На същата дата ще се проведе и национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?".
Избори за общински съветници и кметове ще има в населените места с население над 100 души.
За тези наши читатели, които все още не са информирани, поместваме селата от Община Етрополе, в които ще се избират кметове на кметства:


с. МАЛКИ ИСКЪР 361
с..ЛОПЯН 338
с. РИБАРИЦА  181
с. ЛЪГА 178
с. ЯМНА 170
с. БРУСЕН 152