След проведеното днес, 29.09.2015 г., 11-то редовно заседание на Общинския съвет, съветниците се събраха отново в залата на Общинска администрация за последната-тържествена сесия.
Затова и дневният им ред беше само от една точка: отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през мандат 01-11.2011 – 2015 година.
След приемане на отчета общинските съветници от посочения мандат и служителите от Общинска администрация получиха възпоменателни плакети кметове и кметски наместници, както и на общинското ръководство с благодарност за успешната съвместна работа. Своята благодарност изказа и инж.Богомил Георгиев.
 
Отчета, с някои от приложенията към него, ще качим като отделен материал.