Темата за безплатното пътуване на пенсионерите в общината е една от най-често дискутираните теми по време на предизборните срещи на кандидатите от листата на ГДБОП с жители на населените места. Вчера възрастен мъж от Радотина сподели, че едва тази година до възрастните хора от селото достигнала информация, че безплатният превоз се осъществява със средствата от държавата, а не за сметка на общината. Днес в село Рашково стана ясно, че картите за безплатен превоз на пенсионерите се раздават избирателно.


„Постоянният ми адрес е в София, а по настоящ – в Рашково.От 2005 год. живея в селото. Тук гласувам, плащам данъци на община Ботевград, но нямам право на карта за безплатен превоз. Внасяла съм писмено запитване в общината, но оттам ми отговарят, че нямам право, сподели жителка на селото. –Редно ли е това”, попита тя.
При мен случая е аналогичен. Също потърсих отговор от общината, но ми бе казано, че превозвачът Новков не разрешавал. Това сподели друга жена, която живее в село Рашково.


Кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов заяви пред присъстващите, че митът за отпускане на средства от общината за безплатен превоз на пенсионерите, е развенчан. Той обясни как всъщност стои този въпрос. По негови думи, за 2014 година държавата, чрез Министерството на финансите, е превела на Община Ботевград 237 000 лева за компенсиране безплатния транспорт на възрастните хора, а за 2015 год. средствата са 272 000 лева. Иван Гавалюгов обясни, че данните са в отговор на негово запитване до ведомството.


„Средствата се осигуряват по силата на една наредба, приета през 2005 година с постановление на Министерски съвет. Независимо как са се сменяли правителствата през тези години, Община Ботевград, и не само тя, получава средства за безплатен превоз на пенсионери, на ученици и на други лица, имащи право на тази услуга”, каза кандидатът за кмет на Ботевград.


В отговор на въпросите на двете жени, Иван Гавалюгов каза: „И други хора са споделяли с нас, че имат такъв проблем. Държавата не отпуска тези средства поименно. Вие трябва да изискате от общината да Ви отговори на какво законово основание не Ви се полагат средства за безплатен превоз.”.


По време на днешните срещи на кандидатите от листата на ГДБОП с жители на Рашково и Литаково бяха дискутирани и други въпроси, които вълнуват жителите в селата: битовата престъпност, поддържане чистота на обществените площи, асфалтирането на улици, качеството на питейната водата и защо цената й бе увеличена, как се разпределят средствата за отделните населени места. 


Иван Гавалюгов представи идеите си за създаване на две общински структури – общинско предприятие за благоустройство и чистота и общинска дирекция по опазване и контрол на обществения ред, в която ще работят около 20 човека, снабдени с автомобили и технически средства, необходими за патрулирането им в населените места.


В края на срещите Иван Гавалюгов призова хората, при възможност, да посещават заседанията на Общинския съвет, да поставят своите проблеми, да изискват те да се решават своевременно и да се интересуват как общината харчи парите на своите данъкоплатци.


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛОСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!