РЕШЕНИЕ № 166 Етрополе, 01.11.2015


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО ЛОПЯН, Община Етрополе, Област Софийска на втори тур ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ЦАКОВА,  издигнат от ПП ГЕРБ, получила 151 действителни гласове.
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.