РЕШЕНИЕ № 165 Етрополе, 01.11.2015


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
Обявява за избран за КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, Област Софийска на втори тур
ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ, издигнат от МК ЕТРОПОЛЕ, получил 3758 действителни гласове.
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.