РЕШЕНИЕ № 167 Етрополе, 01.11.2015


На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия
Обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО ЯМНА, Община Етрополе, област Софийска на втори тур ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА, издигнат от ПП ГЕРБ и получила 84 действителни гласове.
Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.