Главен асистент д-р Десислава Алексова – преподавател по специалността „Международен туризъм” в Международното висше бизнес училище в Ботевград, е номинирана за Човек на годината.


„Д-р Алексова е един от най-забележителните доброволци, които познавам. Извън редовната си преподавателска и научна дейност тя намира време и енергия да подкрепя всяка благородна кауза в областта на опазване на природата, борбата с хомофобията, защита правата на животните и гражданските права. Гя успява да създаде мостове и да руши стереотипи. Уникален неин успех бе подготвянето на споразумение между туристическия бизнес и природозащитните организации, което тя продължи да развива за превръщането му в действащ документ, както и да работи за общи позиции на двата сектора.
За изминалата година тя бе деен участник в доброволческите акции за Драгоманското блато, грижа за бездомните животни, акции на коалицията „За да остане природата в България”, обучение на студенти в 7-ия пътуващ университет, разяснителна кампания в подкрепа на националния референдум за електронно гласуване, кампания за защита на национален парк „Пирин”, инициативата за създаване на нова защитена територия в родното й Божурище.
През 2014 година е номинирана за награда на Българската фондация биоразнообразие, категория „Активист за природата” – това мотивите, с които екологът Тома Белев номинира Десислава Алексова за приза „Човек на годината”.


Онлайн гласуването ще продължи до 30 ноември. Ако искате да подкрепите Десислава Алексова може да го направите на:  http://www.humanoftheyear.org/


За втора поредна година преподавателката в Международното висше бизнес училище е номинирана и за „Активист на природата”. В мотивите за номинацията се посочва: „Тя е много голям приятел на гражданския сектор в България и по-специално на Коалиция „За да остане природа в България“. Подкрепяла е всички граждански акции на Коалицията чрез лично участие и чрез разпространяване на информация за съответните каузи. Използва всеки повод и личните си контакти да популяризира възможностите за устойчив туризъм, като едно от най-големите й постижения в тази посока беше активното й участие в организирането на партньорството с туристически организации и организации за опазване на културното наследство, чиято кулминация беше подписването на Меморандум за сътрудничество за опазване на природното и културно наследство, подписан на 17 ноември 2014-та година.


Благодарение на нейната помощ Българска туристическа камара изпрати попълнен въпросник в подкрепа на двете европейски директиви регламентиращи Натура 2000 и по този начин най-голямата браншова организация в туризма успя да застъпи изцяло за защитата на директивити пред Европейската комисия за значението на екологичната мрежа, включително за бизнеса.”. Гласуването става на следния адрес:  http://bbf.biodiversity.bg/bg/Desislava-Aleksova.p1