Днес  общинският съвет отмени решението си от 17 ноември, когато бяха избрани съставите на постоянните комисии в местния парламент. Причината е, че два дни след решението общинсикят съветник Георги Георгиев от ОББО е внесъл жалба, с която оспорва пред съда решението. Той посочка като мотив, че комисиите са гласувани анблок, а не всяка поотделно, освен това той е избран за член на комисия, въпреки че преди това е изявил несъгласието си.
 Според тълкуванието на юриста на общината Христо Якимов – дали жалбата на Георги георгиев е основателна, ще реши съдът. Според него обаче проблемът е в това, че подадената жалба спира изпълнението на решенията на Общински съвет. „Това означава, че до произнасянето на съда, ОбС няма действащи постоянни комисии”- заяви той.
Председателят на общинския съвет Мартин Тинчев заяви, че свиква в понеделник председателите на групите общински съветници и чрез консултации да постигнат консенсус за състава на постоянните  комисии. След това новите предложения ще бъдат подложени на гласуване.
Предложението за отмяна на решението от 17 ноември бе прието единодушно от пиръстващите в залата 16 общински съветници. Групата на ОББО не участва в днешното заседание, като Йорданка Лалчева предварително писмено е уведомила за това председателя на съвета. Мотивите да не участват в днешното заседание са, че няма легитимно избрани постоянни комисии, което обрича всички взети решения на незаконосъобразност.


Снимки: Цветелин Кръстев