Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград обявява набирането на студенти от български висши училища, кандидати за лятна ваканционна заетост на територията на ФРГ, сезон 2016 година.
1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- да са на възраст от 18 до 35 години;
- да са студенти в редовна форма на обучение;
- да не са последен курс на семестриално обучение;
- да имат добри познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски/;
- да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.
2. Кандидатите следва да представят следните документи:
- Заявление /свободен текст/ на български език.
В същото е необходимо да декларират, че са изучавали немски език най-малко три години и са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция /задължително се посочват точните начална и крайна дата/, както и че притежават необходимите средства за финансиране заминаването си за Германия.
- Уверение от висшето училище, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение.
Краен срок за подаване на документи – 08.01.2016г. в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград
Повече информация може да получите на място в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград