Общинският съвет взе решение да бъдат отпуснати по 2000 лева за лечение на 33-годишния Васил Петков, който е болен от левкемия и се нуждае от спешна трансплантация на костен мозък в чужбина, и на 39-годишната Соня Николова, която също страда от злокачествено заболяване – карцинома епифарингис, и се налага да бъде оперирана в чужбина.


В хода на обсъждането на предложението за отпускане на средства за Васил Петков, съветничката от ОББО Йорданка Лалчева предложи сумата да бъде увеличена на 5000 лева със следното обяснение: „С двата случая се занимават националните медии. Смятам, че община Ботевград, така, добре стои. Ръководството може да намери повече собствени средства да подпомогне тези хора.”.


Кметът Иван Гавалюгов обясни, че предложението да бъдат отпуснати 2000 лева е съобразено с моментното финансово състояние на общината. По негови думи, заради наследените дългове и изтънелия бюджет, ще е трудно да бъдат заделени повече средства от собствени приходи на общината.


Предложението на Йорданка Лалчева не събра достатъчен брой гласове, но общинските съветници се ангажираха да увеличат размера на финансовата помощ, като дарят възнагражденията си за два месеца.


„Нека да изразим своята съпричастност като се откажем от възнаграждението си за декември месец”, предложи общинският съветник от ГЕРБ Дамян Маринов. Колегата му Цветан Цолов предложи общинските съветници да дарят възнагражденията си за два месеца. „Едната сума даряваме на Васил Петков, а другата на Соня Николова. Заплатите ни са приблизително по 100 лева. Така сумите, които общината отпуска за лечение на двамата ботевградчани, ще станат по 5000 лева”, допълни съветникът. 


Кметът Иван Гавалюгов заяви, че чисто процедурно общината трябва да изплати възнагражденията на съветниците, а те, от своя страна, решават сами как да постъпят.


Тъй като Васил Петков няма банкова сметка за събиране на средства, гражданите, които искат да помогнат за неговото лечение, могат да го направят чрез общината. Това каза още кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи пред ОбС, че в общината има постъпили немалко молби от жители на общината със социални и здравословни проблеми. Според него трябва да бъде създадена комисия, която да се произнася по тези молби.


„Считам, че трябва да бъде създадена комисия с участието на служители от общината и общински съветници, която да разглежда тези молби, да ги прецизира и да внася предложения в Общинския съвет. Такава комисия, за мое учудване, не е действала към общинската администрация. Мисля, че съм унаследил една лоша практика - да решавам еднолично на кого общинта да помогне със средства. Според мен това не е най-справедливият начин”, допълни кметът Иван Гавалюгов.