Най-малко три неща отличават вчерашното издание на Етрополската литературно-музикална зима от миналата година: с участието на „Оренда”, „Трио Романтика” и на „Етротон” се препокрива названието „музикална”; този път малкият салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” беше препълнен и много по-големият брой участници с повече произведения  в литературния конкурс.
  
Участници и наградени по раздели:
1.Раздел-музикални творби
-"Посвещение" - текст и музика Марин Дицов в изпълнение на трио "Романтика"
-"И влюбих се" -  текст  Даниела Накова, музика  Петя Цекова в изпълнение на ВГ"Оренда"
-"Любимото Етрополе" - текст и музика  Виолета  Цолова в изпълнение на ВГ"Ретротон"
-"Стоянови кахъри" - текст и музика  Илия Радев, изпълнение Илия Радев
Награди на журито: 
първа награда: " Посвещение";
втора награда: "И влюбих се" и "Любимото Етрополе";
трета награда: "Стоянови кахъри"
Награда на публиката : "Любимото Етрополе"


2.Раздел - поезия, деца до 14 години
-"Птици" - автор  Мария Славова
-"България"- автор  Мария Славова
-"Самолет" – автор  Тереза Георгиева
-"Зима"- автор Теменужка Темелкова
-"Подаръци" – автор Айсун Неджмиева
-"На Камичето" – автор Теодор Цветков
Награди на журито:
първа награда: Теодор Цветков "На Камичето" 
втора награда: Мария Славова "България" и Тереза Георгиева "Самолет"
трета награда:  Теменужка Темелкова "Зима"
Награда на публиката: Теодор Цветков "На Камичето"


3.Раздел - поезия, творци до 18 години
-"Не любов гореща" – автор Мая Маринова 
-"Съмва се" – автор Маринела Петрова
-"Щом до мен си ти" и "Деца ли сме" – автор Радомир Тенев
-"Палта разпрани, кърпени души" – автор Даниела Накова
-"Сам" – автор Цветомира Темелкова
-"Не любов гореща" – автор Мая Маринова
-"Котле с мечти" – автор Ивета Василева
Награди на журито:
първа награда: Ивета Василева "Котле с мечти" 
втора: Даниела Накова "Палта разпрани, кърпени души" 
трета награда: Франческа Петрова "Не любов гореща" 
Награда на публиката: Франческа Петрова "Не любов гореща"4.Раздел - хумор, творци до 18 години
-"Първата ми баница", автор  Франческа Петрова
-"Пияният и кучето", автор Мария Славова
-"Но не стряскай се,човече", автор  Даниела Накова
Награди на журито:
първа награда не се присъжда
втора награда и награда на публиката: Даниела Накова "Но не стряскай се, човече"
трета награда: не се присъжда


5.Раздел - поезия, възрастни
-"На мама", автор Наталия Ножарова
-"Пламъкът в катедралата не гасне" и "Искам да се връщам", автор Василка Ботева
-"Преход", автор Марин Иванов Кубетски
-"Туристическа дестинация", автор Христо Петров Христов
-"Етрополска зима", автор  Иванка Ценкова
-"Козел и стадо", автор Марин Дицов
-"На мене-не", автор Стоян Мачкърски
-"Суета на суетите", автор Деница Мачкърска
Награди на журито:
първа награда: Наталия Ножарова "На мама", 
втора награда: Василка Ботева "Искам да се връщам" и Марин Иванов Кубетски  "Преход"
трета награда: Стоян Мачкърски "На мене-не" и Деница Мачкърска "Суета на суетите"


6.Раздел - хумор,възрастни
-"Гитко", автор Христо Петров Христов
-"Влюбени или склерозни", автор Василка Ботева
-"Общо взето", автор Христо Георгиев Христов
-"Ремонти", автор Стоян Мачкърски
-"Гащите", автор Светослав Иванов
-"Имена", автор Марин Христов Кубетски
Награди на журито:
първа награда: не се присъжда
втора награда: Стоян Мачкърски "Ремонти" и Марин Христов Кубетски "Имена"
трета награда:  Василка Ботева "Влюбени или склерозни"
Награда на публиката за Стоян Мачкърски "Ремонти"


7.Раздел - проза,деца да 14 години
първа награда: Магдалина Николаева "Бабината къща"


8.Раздел  -проза, творци до 18 години
първа награда: Даниела Накова " От един непознат" и Ивета Василева  "Там край водопада"


9.Раздел - проза,възрастни
първа награда: не се присъжда
втора награда: Марин Иванов Кубетски "Изпит"
Наградите връчи Стефан Борисов – заместник-кмет на Община Етрополе.


Организатори на конкурса са Община Етрополе и НЧ"Тодор Пеев-1871".
Официални гости:  Марин Маринов - председател на Общински съвет Етрополе, Стефан Борисов - заместник-кмет на Община Етрополе, Росица Иванова - главен инспектор "Просвета, култура и вероизповедания", Мария Драганска - общински съветник и Биляна Спасова - секретар на читалището.
Евгения Христова - ръководител на литературен кръжок, беше водеща на  Етрополската литературно-музикална зима.
Журито за оценка на творбите: Георги Билев - председател и членове Станка Димитрова, Цветанка Николова, Даниел Борисов и Диляна Колева.