Кметът на община Ботевград Георги Георгиев одобрява работата на общинския съвет през първото шестмесечие на тази година. “Съветниците винаги се обединяват, когато се внасят предложения в интерес на хората от общината. Тогава те загърбват всякакви политически разногласия и взимат адекватни решения. Съветниците показаха, че мислят за жителите на общината, когато гласуваха предложението за структурната реформа в болницата, както и за учредявана на безвъзмездно право на ползване на МБАЛ върху сградния фонд на медицинските дружества.  Благодарение на ОбС през първото шестмесечие на 2008 год. са изградени детски площадки, здравни пунктове канализационни мрежи, подменени са водопроводи, асфалтирани са улици в града и селата. Предстоят да бъдат изпълнени и други важни решения на ОбС в полза на хората от община Ботевград” – заяви кметът Георги Георгиев пред наш репортер.

Отчет за изпълнението на решенията на ОбС през първото шестмесечие на тази година ще бъде представен на сесията през юли.