С 23 гласа „за”, 3 „въздържал се” и 1 неучаствал в гласуването, Общински съвет - Ботевград подкрепи предложенията на общинското ръководство за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Изменението касае чл. 55 – „Такси на общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”. Ползването на услугите, които предлага комплексът, ще става срещу закупуване на билети за еднократни и карти за многократни посещения.


За деца и ученици билетите за посещение на басейн и сауна ще са по 3 лв., а за възрастни – по 5 лв. За фитнес деца и учениците ще плащат по 1 лв., а за възрастните цената ще бъде 3 лв. Децата и учениците ще могат да играят тенис срещу билет от 2 лв.на час. На същата цена ще бъде и билетът за възрастни.


Ето и цените на картите за многократни посещения – всички в рамките на една година от датата на закупуване на картата: карта за 10 посещения - 20 лв. - за деца и ученици, и 40 лева – за възрастни; карта за 25 посещения  - 45 лв. – за деца и ученици, и 80 лв. – за възрастни; карта за 50 посещения - 80 лв. – за деца и ученици, и 150 лв. - за възрастни; карта, която позволява 100 посещения, ще бъде издавана на деца и ученици срещу 120 лв., а на възрастни – срещу 200 лв.


Децата с увреждания ползват басейна с придружител безплатно, с цел рехабилитация. Ученици от общинските училища, които имат сключен договор с ОП „Балкан”, ползват услугите на спортно-тренировъчен комплекс „Васил Левски” безплатно за времето от 8 до 16 часа. 


Предложението за допълнение в Наредбата се отнася за ОП „Боженишки Урвич”. В разпоредбите на глава трета  „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, се създава нов член – 55 „б”, със следния текст: Цени на услуги на Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич:
-Нощувка в двойна стая – 35 лв.през периода 1 април до 30 септември, включва закуска;
-Нощувка в двойна стая – 45 лв. за периода от 1 октомври до 31 март, включва закуска и ползване на басейн през лятото;
Ако двойната стая се ползва от един човек, то той няма да заплаща цялата сума. През периода 1 април – 30 септември цената ще бъде 25 лв. а от 1 октомври до 31 март – 35 лв. В тези цени също е включена закуска и басейн през летния сезон. 


-Нощувка за двама души в апартамент /независимо от сезона/  – 60 лв. на ден плюс 15 лв. за всеки допълнително настанен човек в същата стая. Цената включва закуска и ползване на басейн през лятото. 
-Нощувка за ученици и пенсионери от община Ботевград – 10 лв. на легло на ден, включва закуска;
-Нощувка на деца до 7 год. не се заплаща;


-За ползване на открития плувен басейн на общинската почивна база се заплаща такса, както следва: за ученици, студенти и пенсионери – 3 лв. на ден, а за всички останали лица – 5 лв. на ден;
-Такса за ползване на зала за провеждане на конференции и семинари – 20 лв. на ден. 


По време на обсъждането постъпи предложение от съветника Петър Петров – ОББО, жителите на общината да плащат така предложените цени, а за посетители от други населени места – те да бъдат завишени с 10 на сто през юни и юли и с 20 на сто през август.


Изказването му събуди известно недоумение сред съветниците. Коцо Коцев каза, че принципно подкрепя предложението, но счита, че то може да се приеме като дискриминационно. Последва въпрос от Спасен Ценов, който попита: „Това означава, че за мен, например, ще бъде по-евтино, тъй като съм жител на Ботевград, а за съпругата ми по-скъпо, защото е от София?”.


Цветан Цолов контрира, че подобно решение може да се тълкува като проява на дискриминация.
Предложението на Петров бе подложено на гласуване, но не получи необходимия брой гласове.      


Измененията в действащия подзаконов нормативен акт се налагат във връзка с оптимизиране на работата на учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски” и увеличаване приходите от входни такси. Направените допълнения пък ще доведат до подобряване на ефективността от дейността от Общинско предприятие за почивно дело „Боженишки Урвич” и осъществяване на по-добър мениджмънт.