ОбС не стигна до решение за промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. На редовното заседание в четвъртък бяха внесени две докладни за промени в Наредбата, но до решение така и не се стигна, тъй като нито една от тях не събра необходимия брой гласове.

И двете докладни съдържаха предложения за намаляване на размера на таксите за технически услуги. Едната, внесена от кмета на общината Иван Гавалюгов, гласеше: „В чл.38, т. 6.4. думите „8 лв./кв.м от РЗП /разгърната застроена площ/ за сгради, не по-малко от 1000 лв. и 4 лв./кв.м. за откритите използваеми площи” се заменят с думите „6 лв./кв.м от РЗП за сгради, не по-малко от 1000 лв. и 3 лв./кв.м за откритите използваеми площи”.

В докладната на кмета се предлагаше да се актуализира и таксата за издаване на комбинирана скица - от 20 на 35 лв. Иван Гавалюгов уточни, че това предложение е направено от главния архитект на общината с мотива, че трудът е сериозен, а таксата е прекалено ниска.

Проектът за решение, предложен от съветниците от ОББО Йордан Йорданов, Йорданка Лалчева, Иван Начев и Николай Велков, беше със следното съдържание: „Чл. 38, т.6.4.в Раздел IV придобива следния вид: за обекти на основното застрояване с производствени функции и откритите използваеми площи /площадки за открито гариране, паркиране и спортни съоръжения, паркоустройство и благоустройство и др. към тях 2 лв./кв.м от РЗП за сгради, не по-малко от 500 лв. и 1 лв./кв.м за откритите използваеми площи.”.

Думата последователно бе дадена на вносителите на предложенията, за да представят своите аргументи.

„Община Ботевград би желала  с някакъв разумен размер, а той никак не е малък – 25 %, да намали таксата за извършване на тази административна услуга. Считам, че основата част от разходите, които дадена фирма прави за реализиране на  инвестиционно намерение, в никакъв случай не е таксата, която тя плаща на общината за одобряване на инвестиционен проект. Всяка една фирма, всеки един инвеститор се интересува от качеството на услугата, което включва и време, т.е кратки срокове, в които административната услуга ще бъде извършена, тъй като инвестицията се връща не от спестени такси, а във времето, в което дадено производство ще работи и ще връща направените инвестиции, обясни Иван Гавалюгов. – И към момента цената на услугата не е чак толкова висока на фона на 14-те лева, които преди няколко години община Ботевград събираше за същата услуга. Цената няколко пъти беше намалявана и ние продължаваме поетапно този процес”, допълни кметът.

Гавалюгов коментира предложението на ОББО така: „Считам, че ненужно бихме се лишили от едни не толкова големи приходи за общината. Миналата година от административни услуги са събрани около 186 000 лева, като по-голяма част от тези средства са от такса за одобряване на инвестиционни проекти. Драстичното намаляване на тази такса – четири пъти, както се предлага, е нецелесъобразно и неразумно. Ако я приемем, доброволно бихме се лишили от едни приходи, които няма да стимулират допълнително инвеститорите.”

Позицията на съветника от ОББО Йордан Йорданов бе следната: „Вие казвате, че може би по-доброто е по-бързо общината да си свърши работата. Ама..., защо трябва да я свърши по-добре, ако е платено по-добре, а пък иначе щели да им се бавят. Тъй като говорим за нещо, което..., хайде да не се лъжем сега, за одобряване на проекти. Колеги, всички заем, че това може да става и много бавно, и много бързо. Аз не знам да е имало някакви проблеми по времето на 12-годишното управление на кмета Георгиев. Личното ми мнение е, че ние и вие декларирахте във вашата предизборна кампания, че ще подкрепяме бизнеса – и малкия, и големия. Нашето предложение засяга и малкия бизнес. Затова си мисля, че и то е разумно.”.

Кметът репликира Йорданов с думите: „Не съм казал, че ако цената е 2 лева, 8 или 10 лева общината ще работи по различен начин. Казах, че за инвеститорите е по-важно качеството на услугата, времето за нейното изпълнение. Понеже съм бил инвеститор и като такъв ме е интересувало моето инвестиционно намерение да бъде реализирано и общинската администрация, която и да била тя, да не попречи, да не забави този процес. Не един и два са случаите, когато общинска администрация, в частност Ботевград, е осуетявала и силно е забавяла намерения на инвеститори. Не искам да се връщам назад и да споменавам имена.”. 
 
По-нататък в изказването си Иван Гавалюгов отново подчерта, че е нецелесъобразно на този етап таксата да бъде намалена четири пъти. Във връзка с това той посочи, че изнесеното работно място на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което ще бъде в услуга на местните жители, ще струва на общината някакви средства. Те няма да се покриват от гражданите, а от собствени приходи на общината.

Последваха въпроси и коментари от страна на съветника Георги Георгиев, които публикуваме дословно. Едно към едно публикуваме и отговорите на кмета Иван Гавалюгов.

Г.Г.: Казахте, че „наш” служител ще извършва тази услуга  на Агенцията. Кой плаща на този  служител?

И.Г.: Община Ботевград. Няма да се назначава нов служител, а настоящ ще съвместява и тази дейност.
 
Г.Г. : Ние да назначим служител  и да му плащаме, а парите да отиват при тЕх. Пак ли е така?

И.Г.: Ние за гражданите ли мислим, или само за парите?

Г.Г.: Община Ботевград да върши една дейност на Агенцията, а Агенцията да прибира парите. Защото Община Ботевград навремето предложи на министъра на регионалното, което трЕбва и вие да го направите, да си дадат дискета, флашка. Общината има право, като променят законодателството, да си издава тук, на место, тия неща и парите да влизат тук. Те преди влизаха тук. С влизането на новата кадастрална карта отидоха в София.

И.Г.: Нали знаете защо е така?


Г.Г.: Аз знам защо е така, но Ви казвам на Вас защо е така. Три години не поддавахме. Напротив, настоявахме пред министъра да задължи Агенцията в 28 области по една дискета. Така или иначе ние вършехме тази работа. А те искат да си задържат приходите, а ние даже да назначим работник и да му плащаме заплата. Добре, щом преценявате, че гражданите ще бъдат доволни от това нещо... Това си е Ваше право. Аз мисля, че няма да бъдат толкова доволни.

След като темата за изнесеното място на Агенцията в общината приключи, Георгиев, необезпокояван от председателя на ОбС, започна да обяснява пред кмета и съветниците що е това комбинирана скица. По правилник времето му за изказване като че ли бе изтекло, но тъй като никой не му отне думата, той продължи, като направи трето предложение за промяна на таксите за одобряване на инвестиционни проекти – от 8 лв./ кв. м на 4 и от 4 на 2 лв./кв.м. Йордан Йорданов заяви, че оттегля своето, въпреки че именно то бе обявено за публично обсъждане на сайта на общината, съобразно съответните законови разпоредби за промени в наредбите.

Всяка една от трите точки в проекта за решение бе гласувана поотделно. 15 гласа събра само предложението за актуализиране на цената за издаване на комбинирана скица. Право да обясни мотивите за своя отрицателен вот поиска съветникът Тихомир Найденов. „Гласувах против предложението на г-н Георгиев не защото не искам да се намалят таксите, а защото в началото на сесията направихте предложение на кмета да изплаща вноските по безлихвения заем и корекциите по проектите, в същото време предлагате да се намалят таксите. Кметът съобщи, че събраните такси от административни услуги през миналата година са около 186 000 лв. Да кажем около 50 000 от тях са постъпили от одобряване на инвестиционни проекти – да, това е капка в морето. Още една капка от бездруго отънялата финансова кошница на общината да отпадне, това ли искате? Хем искате да се изплащат заеми, хем искате пари за Трудовец и другите села, хем предлагате да се намалят таксите. Е, как точно ще стане?! Някак си не мога да разбера. Точно Вие, г-н Георгиев, да правите такова предложение, при положение, че държахте такса от 14 лева, после 11... И най-вече – Вие спъвахте инвеститори. Аз например съм потърпевш от Вашето управление”, каза съветникът от МК ГДБОП.   

Така, в крайна сметка таксите за технически услуги останаха без промяна.