Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
60 новини с етикет: наредба

С измененията в Закона за устройство на територията, обнародвани в Държавен вестник през 2019 год. се даде възможност  специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли да се определят с наредба от общинските съвети. Проект на такъв подзаконов..

В ОбС е внесен проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград. Подзаконовият нормативен акт е изготвен от временна комисия, създадена с решение местния парламент от май месец миналата година. В нея влизат девет общински..

В Общинския съвет е внесено предложение за промени в Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредните зали на територия на община Ботевград. Проектът за изменение и допълнение е изготвен от общинското администрация и с него се поставят няколко цели: Привеждане на настоящата..

Проектът на Наредбата трябва да бъде внесен за гласуване в ОбС на 31 юли 2022 год. Общинският съвет взе решение за създаване на временна комисия, която да изготви проект на Наредба за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и за..

В Общинския съвет е внесен проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и  администрирането на местите такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Един от аргументите е, че Наредбата трябва да бъде приведена в съответствие с нормативния акт от по-висока степен -..

В Общинския съвет е внесена докладна, с която се предлагат промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Те се свързани с увеличение на таксите за ползване на закрития плувен комплекс. Създават и се две нови точки – в..

Зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева участва в международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която се проведе днес в София. „За прехода към кръгова икономика при управлението на отпадъците стремежът е за..

Писмената справка ще се извършва в срок до 14 дни и ще струва 20 лева. За устни справки от кадастъра такса не се дължи. Тази промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси предстои да бъде приета на предстоящото заседание на местния парламент. Според действащата..

Във връзка с постъпили реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за..

Нова наредба ще урежда и определя обема на животновъдната дейност и местата за оглеждане на селскостопански животни на територията на община Ботевград. Действащата към момента не е изменяна и допълвана повече от 10 години. Именно това налага да се приеме нов нормативен акт , който да е в..

« предишна123456следваща »