Перспективите за  работа и качеството на живот са основните предпоставки, които могат да задържат младите хора в малките градове, според статистическа информация. Това каза Спасен Ценов снощи на откритото заседание на комисията, която отговаря за изготвяне на Програма за задържане на младите хора и привличане на нови заселници в Община Ботевград. Той прикани  присъстващите да направят предложения за конкретни мерки, които да бъдат заложени в програмата. Преди това членовете на комисията и гражданите, проявили интерес към заседанието, получиха в писмен вид набелязаните до момента предложения. Някои от тях са направени по време на закритото заседание на комисията, а други са постъпили на предварително обявената електронна поща: public@botevgrad.org.


Целогодишна отстъпка от местните данъци и такси за младежи до 29 години и семейства със средна възраст 29 години, тристепенно стимулиране на млади семейства -  стимулиране при раждане, при прием на децата им в ясла и при прием в училище, въвеждане на стипендии за талантливи ученици с изключителни заложби, стартиране на портал за стажантски програми, обявени от местни работодатели, за студенти и ученици. Това са само част от постъпилите предложения за задържане на младите хора. Създаване на сайт с информация за града /природа, забавления, образование, условия за семеен бизнес и др./, отваряне на гореща линия за въпроси, рекламна кампания за промотиране на Ботевград – са част от набелязаните мерки, ориентирани към привличане на нови жители на общината.


По време на двучасовата дискусия се чуха различни мнения и предложения. На първо място бе изтъкната необходимостта от срещи с ръководителите на бизнеса. „За да се види какво те могат да предложат и какво може да предложи общината, така че да се осигурят условия, които да гарантират икономическата сигурност на младите хора”, обоснова се арх. Мариела Андреевска. Според нея общината трябва да отправи покана за диалог, с цел набелязване на мерки за задържане на младите хора, и към представители на образователните и културните институции. „Общината може да научи много повече от тях, отколкото може да им даде”, подчерта тя. Арх. Андреевска предостави на Спасен Ценов своите предложения в писмен вид. Едно от тях бе създаване на информационен център за Община Ботевград и портал за информация за града.


Според други заинтересовани лица, които присъстваха на срещата, на първо място трябва да се удовлетворят нуждите на жителите на Община Ботевград от работа, сигурност и здравеопазване, а на един следващ етап да се изработи програма за задържане на младите хора и привличане на нови заселници. 
Общинският съветник Тихомир Найденов отговори, че именно тези ангажименти – за подобряване условията на живот, е поела и изпълнява общината, като даде пример със създаване на новото общинско предприятие БКС, което да се грижи за чистота и доброто състояние на зелените площи в града, и дирекцията за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите.

Йорданка Лалчева предложи в Програмата да бъдат включени следните мерки: да се засили връзката между бизнеса в общината и потенциалните кандидати за работа от образователните институции – училища и университети,да се осигури  безплатен превоз за студенти до 25-годишна възраст, дейности за организиране на свободното време на деца и млади хора,  превенция на престъпността и повишаване на сигурността, стимулиране на раждаемостта на образованите майки, осигуряване на безплатен отдих на младите семейства, създаване на фонд Инвитро.

В заключение на дискусията Спасен Ценов каза, че комисията предвижда срещи с бизнеса, както и с представители на други сфери. Междувременно продължаваме да приема предложения на public@botevgrad.org., каза още председателят на комисията.