МБАЛ Ботевград отчита счетоводна загуба в размер на 99 000 лв. за 2015 год.


През миналата година през местната болница са преминали 5 647 пациенти, с 433 по-малко в сравнение с 2014 год. Спад бележат приходите от дейността. Техният размер е 3 438 000 лв., като от тях 60 000 лв. са постъпили от общинския бюджет, 2 571 250 лв. – по договор с РЗОК, 473 760 лв. – по договор за  хемодиализа, 333 590 – собствени приходи. 


Извършените разходи през отчетния период възлизат на  3 538 000 лв. От тях с най-голям относителен дял са разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки – 56,83 на сто.
Размерът на вземанията е намален от 542 000 лв. през 2014 год. на 491 000 лв. през 2015 год. От тях 343 000 лв. са неплатени отчетени клинични пътеки към 31.12.2015 год.


Увеличен е размерът на задълженията от 2 407 000 лв. през 2014 год. на 2 417 000 лв. през 2015 год. От тях 1 807 000 лв. са получени суми от едноличния собственик на дружеството – община Ботевград. Задълженията към доставчици възлизат на 62 000 лв. С най-голям размер са задълженията на лечебното заведение към фармацевтични фирми – общо 125 000 лв.


Средната работна заплата в МБАЛ – Ботевград е 837 лв., с 19 лв. по-ниска в сравнение с 2014 год., се посочва в отчета за дейността на болницата за миналата година. Той ще бъде внесен за обсъждане и гласуване на редовното заседание на ОбС днес от 17 часа.