Пролетното почистване в община Ботевград ще се проведе от 16 април (събота) до 22 април (петък) под мотото: "Заедно за по-чист и зелен Ботевград".


Целта на кампанията е да обединим усилията си в почистването и поддържането на чистотата на нашата община, за да стане тя още по-красива и приветлива. Затова призоваваме всички ръководители на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като почистят прилежащите си територии. Призоваваме също и живеещите в жилищните блокове и къщи да почистят около тях и да оформят зелените пространства и прилежащите тротоари.


Община Ботевград ще подсигури на всички желаещи да се включат полиетиленови торби и ръкавици, които ще се раздават на партерния етаж в сградата на общината.
По населени места можете да се обръщате към кметове и кметски наместници за снабдяване с чували и ръкавици, както и за помощ при извозването на събраните отпадъци.


Моля всички, които тази година ще подкрепят инициативата за почистване на общината, да спазват няколко основни правила:
- всички събрани битови отпадъци да бъдат изхвърлени в съдовете за смет, а когато те се запълнят да се използват чували, които след това да се поставят на удобно за извозване място;
- рециклируемите отпадъци, пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали, да се събират разделно и да се поставят в цветните контейнери от системата за разделно събиране на отпадъци;
- строителни отпадъци да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци;
- кастренето и орязването на клони да не се извършва безконтролно - за съдействие
предварително уведомете в Община Ботевград или съответното кметство къде се налага това;
- да се избягва паркирането на МПС пред или в близост до контейнерите за битови отпадъци;
Община Ботевград ще осигури извозването на всички събрани по време на почистването отпадъци, като за целта е необходимо да се сигнализира на телефон: 0878761527; 


Иван Гаваnюгов
Кмет на община Ботевград