Вчера с общината се проведе конкурс за длъжността  началник отдел “Инфраструктура и капитално строителство”. За мястото са се явили четирима кандидати: Стоил Атанасов, Валентина Георгиева, Сашо Денкин и Румен Георгиев. Първата задача е била решаване на тест, като до втория кръг са допуснати само трима, които са получили над 7.5 точки на теста. След проведеното събеседване на първо място е класиран Стоил Атанасов, съобщиха от общината. Комисията е предложила на кмета на общината да сключи договор със Стоил Атанасов като началник на отдел „Инфраструктура и капитално строителство”.
Стоил Атанасов е 53-годишен, досега е рабоитл в частния сектор.