Това бе една от темите, която привлече вниманието на присъстващите на днешната дискусия за горите, която се проведе преди обед в малкия салон на читалище „Христо Ботев”. Лекторът Тома Белев  - лесовъд и природозащитник, акцентира върху няколко начина, чрез които всеки от нас може да даде своя принос за опазване на гората. Един от тях е участието на гражданите в процеса на изготвяне на областните планове за развитие на горските територии – нов инструмент, чиято основна цел е именно участието на обществото и на гражданите при формиране на политиките за управление на горите. Задачата на един областен план е да изработи единна карта, както и да определи функционалното планиране на горските територии.
Друга възможност да въздействаме върху процеса на взимане на решения за горите е като участваме в обществените обсъждания на горскостопанските планове, които определят какво, колко и къде ще се сече.
Трета възможност да въздействаме върху средата е като участваме в контрола върху ползването на горите. За целта е достатъчно да посетим интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите, където може да се види за съответната година какво е предвидено за ползване, колко кубически метра и къде ще се сече. Има инструменти, с които всеки засегнат гражданин може да се противопостави, ако е засегнат. На страницата съществуват опция за контрол върху превозните средства, извозващи дървесина, т.е. там може да се провери дали камионът, който превозва дървесина, има съответното разрешително. Ако няма, както за извършване на незаконна сеч, се подават сигнали на посочените телефони.
С участието си в кампании по залесяване гражданите също допринасят за опазване на гората.


Друга тема, която Тома Белев засегна, бе връзката туризъм – гора. Зорница Стратиева, също лесовъд и природозащитник, обясни кои гори са с висока консервационна стойност и как да ги опазваме.

В залата присъстваха студенти от втори до четвърти курс, изучаващи специалността „Туризъм” в МВБУ, изпълнителният директор на висшето училище Димитър Димитров и преподаватели, кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов, директорът на Исторически музей – Ботевград Тодорка Коцева, директорът на Държавно горско стопанство в Ботевград Иван Степанов, председателят местното туристическо дружество „Венеца” Добри Доцов.

Кметът на общината изрази своето задоволство от реализирането на дискусията и участието на младите хора в нея.


„Наша грижа е като ръкводители на общината да направим всичко възможно да запазим естествения вид на природата. Да сме тези, които действително имаме, така да се каже, предимно рекреационни функции, отговорности и дейности, а не чисто търговски. Защото знаем, че за една много малка част от  жителите на планетата гората е бизнес, за другата, по-голяма част – потребност и жизнена необходимост. ”, каза кметът Иван Гавалюгов, който бе сред присъстващите на дискусията. Той сподели, че общината и Държавно горско стопанство – Ботевград  предвиждат съвместни дейности за опазване на гората. „В национален мащаб няма да можем да повлияем, но бихме се радвали, ако бъдем един добър пример на локално ниво, как могат да се случват нещата, така че да има дърводобив, но тази дейност да бъде контролирана и разумна, за да не вреди на нито един аспект от човешкия живот на хората, населяващи дадена територия. За момента това е едно добро пожелание, но има конкретни идеи в тази посока, ще има и конкретни мерки в съвсем обозримо бъдеще,  а резултатите, надявам се, ще бъдат видни в не много дългосрочно план”, допълни Иван Гавалюгов.


На финала на своето изказване кметът призова студентите да бъдат активни граждани, да изразяват свободно своята позиция, да изказват мнение и задават въпроси по актуални и обществено значими теми.


Както съобщихме по-рано днес, координатор на събитието и модератор на дискусията бе д-р Десислава Алексова, главен асистент в МВБУ и активист на Коалиция "За да остане природа в България".